Css Template Preview

Wrzesień 2016 - Aktywny Uczeń

(ubezpieczenie sportowe EDU PLUS Interrisk)

  

Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk NNW PLUS

Wariant pełny : obejmuje wypadki w szkole, na treningach w klubach

sportowych, meczach, zawodach oraz w życiu codziennym 24 h/dobę

Okres ubezpieczenia : pełny rok

Forma ubezpieczenia : indywidualna lub grupowa

 

Rodzaj świadczenia

Wariant / Suma ubezpieczenia

BRĄZOWY

SREBRNY

ZŁOTY

10 000 zł

20 000 zł

50 000 zł

1. 100% uszczerbku na zdrowiu

10 000 zł

20 000 zł

50 000 zł

2. Trwały uszczerbek na zdrowiu

(1% uszczerbku na zdrowiu = 100 zł)

(1% uszczerbku na zdrowiu = 200 zł)

(1% uszczerbku na zdrowiu = 500 zł)

3. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

20 000 zł

50 000 zł

4. Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

· Np. stabilizator stawu kolanowego

Zwrot do 3 000 zł

Zwrot do 6 000 zł

Zwrot do 15 000 zł

5. Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

10 000 zł

20 000 zł

50 000 zł

6. Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy

1 000 zł

2 000 zł

5 000 zł

7. Śmierć rodzica ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 000 zł

2 000 zł

5 000 zł

8. Pogryzienie przez psa

100 zł

200 zł

500 zł

9. Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, które ponieśliśmy i były niezbędne z medycznego punktu widzenia:

· Badania diagnostyczne (USG, tomografia, rezonans magnetyczny w wykwalifikowanych placówkach medycznych)

· Porady, wizyty lekarskie, badania, zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne (np. rekonstrukcja więzadeł krzyżowych kolana)

· Zakup leków, środków opatrunkowych

Zwrot kosztów leczenia

do 1 000 zł

Zwrot kosztów leczenia

do 1 000 zł

Zwrot kosztów leczenia

do 2 000 zł

10. Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

· Świadczenie liczone od 3 dnia pobytu w szpitalu

-

100 zł za dzień

w szpitalu

100 zł za dzień  w szpitalu

11. Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

· Świadczenie liczone od 3 dnia pobytu w szpitalu

-

100 zł za dzień

w szpitalu

100 zł za dzień

w szpitalu

12. Koszty leczenia stomatologicznego

· Np. Odbudowa uszkodzonego lub utraconego zęba

-

Zwrot do 500 zł

Zwrot do 500 zł

13. Poważne zachorowanie

-

1 000 zł

2 000 zł

14. Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym

10 000 zł

20 000 zł

50 000 zł

15. Operacje plastyczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Zwrot do 1 000 zł

Zwrot do 1 000 zł

Zwrot do 1 000 zł

16. Dodatkowe świadczenie w przypadku operacji (w wyniku nieszczęśliwego wypadku)

Zwrot do 5 000 zł

Zwrot do 5 000 zł

Zwrot do 5 000 zł

17. Dodatkowe świadczenie w przypadku operacji (w wyniku choroby)

Zwrot do 5 000 zł

Zwrot do 5 000 zł

Zwrot do 5 000 zł

Składka za rok

59,70 zł

103,50 zł

219,50 zł

 

 

Kup ubezpieczenie online - PewniSportu.pl

 

Rekomendacje PewnychSportu.pl 
 
Copyright © 2013-2015 PewniSportu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone